קטיף של קסטניה באירופה בימי הביניים: מתוך: ‭,Tacuina sanitatis‬ המאה ‭14-ה‬