קת נאכל ( Catha edulis )

ערבית : ; תימנית : קאת , גאת צורות שימוש : לעיסת העלים , הכנת משקה נרקוטי קת נאכל הוא שיח ירוק עד ממשפחת הקלסטריים ( Celastraceae ) שמוצאו מאתיופיה , והוא גדל בר בדרום ערב ובאפריקה . שימושיו העיקריים הם לנוי , למאכל ( לעיסה או הכנת משקה ) ולמטרות רפואיות . יש מחכמי תימן שזיהה בטעות את הקת עם ה'קיתא , ' שהתרגום הארמי מונה עם הצמחים ששימשו לעקידת יצחק , ברם , הקת לא היה ידוע בארץ בתקופת המקרא , ומקובל שהגיע לארץ ישראל עם העלייה של יהודי תימן . ברכתו של הקת נידונה בכתביהם של חכמי תימן בלבד , ולעת עתה לא נמצא דיון מקביל בחיבורי פוסקים מארצות אחרות במזרח ככל הנראה משום שהקת שימש בגבולות גאוגרפיים מצומצמים . מנוסח השאלה , שהופנתה לרב יחיא צאלח , מגדולי רבני צנעא במאה ה , 18 על ברכת הקת  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל