צבר מצוי

( Opuntia ficus-indica ) ערבית : , אלצ'בר , סאברס , סאברה ; ספרדית : איגו די אדם ' = ) תאני אדם ;( ' יידיש : אפונטין פייגע ; תימנית : בלס תורכי , משויך ; מרוקנית : הינדי"א , גרנינה חלקים אכילים : פרות , ענפים שימושים קולינריים : אכילת פרות טריים , נופלס ( Nopales ) מוצאו של הצבר ברמות מכסיקו , ומשם הועבר לעולם הישן על ידי הכובשים הספרדים במאה ה . 16 הצבר נוצל כפרי למאכל , ומכנימות הקוצ'ניל , הגדלות על ענפיו , הכינו צבע אדום ' ) קירמיז נאצארי . ( ' בשל היותו שיח סבוך וקוצני ניצלוהו לגידור שדות ובוסתנים מפני 174 שו"ע , או"ח , סימן רב , סעיף ז . 175 ילקוט יוסף , ח"ג , עמ' תטז , הערה טו . 176 כף החיים , או"ח , סימן שכא , ס"ק קלו , יז ע"א . משקה זה נזכר גם אצל רבי יוסף חיים מבגדד , ראו בן איש חי , שנה שניה , פרשת יתרו , הלכה טז , עמ' קג . 177 מעם לועז , עמ' תקסג . 178 על מוצרי המזון המופקים בימינו מהמשמש בארץ ובעולם , ראו עצמון , המשמש , עמ' ; 100-92 אנציקלופדיה החי והצומח , , 12 עמ' ; 111 אפהוף , עמ' . 49-38 179 משפחת הצבריים כוללת כמאה סוגים וכ 1 , 500 מינים . מלבד סוג אחד המשפחה מוגבלת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל