משמש ( Prunus armeniaca )

ערבית : , משמש , משמוש ; לדינו : קאיסי , זירדיליאס ; תימנית : ברקוק חלקים אכילים : הפרי , גלעין שימושים קולינריים : פרות חיים , רסק פרות מיובש ( קמרדין , לדר , ( משקה משמש המשמש הופץ באזור הים התיכון בתקופה הקלאסית . הוא אינו נזכר בספרות חז"ל אף שתועד בחיבוריהם של סופרי יוון ורומא , ואפשר שגדל בארץ ישראל , אם כי בצורה מצומצמת מאוד . המשמש היה ידוע באזורים שונים במזרח בימי הביניים . בתקופה זו הוא נזכר בלהגים ערביים שונים , המתייחסים לעתים גם לשזיף , Prunus sp . ) בערבית : , ( ומכאן נוצר הקושי להבדיל ביניהם . בספרות האחרונים נזכר המשמש בשמו הערבי ' מישמיש' ( ר' להלן . ( רבי משה 156 יערי , מסעות , עמ' . 338 והשוו עוד לתיאורו של רבי משה ריישר על ריבוי החרובים ' ) חריב ( ' בארץ ישראל במאה ה , 19 על אופן קטיפתם המיוחד ועל איכותם הגבוהה . ראו שערי ירושלים , כח ע"ב . 157 תבואות הארץ , עמ' שפד . על איכות החרובים בארץ ישראל בראשית המאה ה 20 ראו גם מאיראוויץ ב , עמ' . 131 מ' זהרי מוסר שבימינו יש זנים משובחים ומתוקים בעלי ערך קלורי רב של 50 % -40 % סוכר ( זהרי , עולם , עמ' . ( 244 בין הזנים הנפו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל