דובדבן חמוץ (Prunus cerasus (=Cerasus vulgaris

יידיש : שלוים קערשין , שיריאז , קירשן , וויכשלן קירשן , אמרעלן , זויער קירשין = ) דובדבן חמוץ ;( פולנית : פיאניצעס ; ספרדית : צרוזא , ציריזיא  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל