אלה האמתית ( P. vera )

ערבית : , פוסתוק שאמי או חלאבי שימושים קולינריים : אכילת הפרות , ייצור ממתקים מולדתה של האלה האמתית היא אסיה התיכונה , ומגדלים אותה בימינו בעיקר באיראן , בתורכיה ובסוריה . י' פליקס זיהה את ה'בטנים' במקרא ואת ה'פיסטקין' שבספרות חז"ל כפרייה של האלה האמתית , ואת השמות הארמיים ' בוטם' ו'בוטמין' כפרותיהן של אלות הבר . הפרי ומקום גידולו תוארו על ידי רבי בנימין מוספיא ( המאה ה ( 17 בהערותיו לספר הערוך : " פסתקא - פירוש בלשון יוון ורומי וישמעאל מין פרי הגדל בסוריא ונשמר בתוך קליפה . " רבי בנימין פונטרימולי ( איטליה , המאה ה ( 18 מציין שה'פיסתוקי' גדלים בדמשק ומברכים עליהם ' העץ . ' מפרותיה של האלה האמתית הכינו ממתקים שונים . רבי יעקב כולי ( ירושלים , , ( 1732-1689 מחבר ה'מעם לועז' קובע : " ממתקים שעושים מאלביאנה = ] אגוז אילסר ] או פיסטוקים מברך העץ . " 17 פתח הדביר , ח"ב , הלכות ברכת הפירות , סימן רג , סק"ג , לח ע"ב . 18 בנבנישתי , שאלוניקי , עמ' . 9 הקומפלאס הוא ז'אנר ידוע ומקובל בספרות הלדינו , והוא מכונה גם ' קונפלאס' או ' קופלאס' . ( Coplas ) 19 זהרי , עולם , עמ' . 295 20 ירושלמי , כלאי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל