תאנה ( Ficus carica )

ערבית : זנים : תאנים מזן משובח או זנים פחותי ערך , תאנים לבנות ושחורות שימושים קולינריים : אכילת פרות טריים ופרות מיובשים ( דבלים וגרוגרות , בערבית : קוטין , אלגראגרא ;( הכנת לפתנים , שכר תאנים התאנה הייתה אחד מפרותיה החשובים של ארץ ישראל בימי קדם , ובשל ערכה התזונתי הגבוה היא נכללה בין שבעת המינים שנשתבחה בהם הארץ ( דברים ח : ח . ( אזכוריה הרבים במקרא ובספרות חז"ל מהווים עדות למקומה המרכזי בכלכלת הארץ . גם בימי הביניים המשיך גידול התאנים להיות ענף חקלאי חשוב בארץ ישראל ובסוריה . התאנה היא עץ ים תיכוני שאינו גדל בארצות הקרות , אשר על כן אזכוריה בטקסטים של חכמים אירופאיים מצומצמת . ברכות על תאנים נידונו בספרות חז"ל בכמה הקשרים . במשנה נחלקו רבן גמליאל וחכמים בברכתם האחרונה של תאנים , ענבים ורימונים . רבן גמליאל הציע לברך עליהם ברכת המזון בשל ערכם התזונתי ובשל היותם פרות ארצישראליים , ואילו חכמים סברו שהם טעונים ברכת ' מעין שלוש' ( ברכות פ"ו . ( ח"מ ההלכה נקבעה כדעת חכמים . חז"ל הזכירו שורה של זני תאנים שברכתם תלויה ברמת איכותם הקולינרית . עם המינים האיכותיים והמשובחים נמנו ' בנות שבע' '...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל