קטיף•רימונים‭:)Punica granatum(•‬ מתוך: ‭,Tacuina sanitatis‬ המאה ‭14-ה‬