רימון ( Punica granatum )

ערבית : ; יידיש : מול גראמן , מילגרם ; תורכית : נאהר ; פרסית : , אנאר זנים : רימונים מתוקים וחמוצים שימושים קולינריים : אכילת פלחים ו'פרדים' חיים ( בערבית : ' חב אל רמאן ;( ' הכנת פרדים להחמצת תבשילים ; הכנת מיץ רימונים או יין רימונים הרימון נזכר בהקשרים פרקטיים וסמליים במקרא ובספרות חז"ל , אם כי ערכו התזונתי והכלכלי היה מצומצם יחסית לשאר פרות שבעת המינים . בספרות חז"ל נזכרו שני זנים של רימונים – המתוק והחמוץ . בימי הביניים היו הרימונים מוצר יצוא חשוב של ארץ ישראל . בספרות האחרונים נזכר הרימון פעמים מעטות יחסית , עובדה המעידה כנראה על היותו פרי בעל חשיבות תזונתית פחותה ועל אכילתו בעיקר לשם תענוג . הרימון נאכל לאחר שפילחוהו לפלחים ( השוו : " כפלח הרימון רקתך" שיר השירים ד : ג ) או לאחר הפרדת הגרגירים האדומים והעסיסיים מהמגורות וריכוזם בכלי . גרגירי רימונים שהופרדו מהקליפה הקשה והמרה , קרויים במקורות חז ' ל" פרד . ' בתלמוד הירושלמי נקבע לברך ברכה אחרונה אף על ' פרידה של רימון' משום שכל גרגיר עומד בפני עצמו . התקנת ' פרד' של רימונים ( בערבית : ' חב אל רמאן ( ' נזכרה בכתביהם של חכמי ימי הב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל