קורת•עץ•עם•משקולות•לעצירת•השמן•מהזיתים•המרוסקים•המונחים• בתוך•סלים•קלועים‭'(•‬עקלים‭)'‬