מתקן•המכיל•שלושה•מכבשי•בורג•לסחיטת•שאריות•ענבים,• אירופה•מאה•‭20-ה‬•