בציר•ענבים•ודריכתם•באירופה•בימי•הביניים: מתוך: ‭,Tacuina sanitatis‬ המאה ‭14-ה‬