•פסיפס•רומאי•המתאר•דריכת•ענבים•בגת• )מאחור•מכבש•בורג‭.)‬•