גפן היין ( Vitis vinifera )

הגפן גדלה באזורים ממוזגים , אך בתנאים טבעיים היא נעדרת מהחבלים הקרים של צפון אירופה ומרכזה . מגוון מוצריה של הגפן תופסים מקום בולט במקרא ובספרות חז"ל מבחינה ריאלית פרקטית וסימבולית . מבחינה קולינרית הגפן היא גידול שימושי ביותר , שכן פרט לגזע ולגבעול כל חלקיה ראויים למאכל . מחד גיסא , מוצרה העיקרי , היין , משמש משקה יום יומי וגם רכיב בחגיגות ובטקסים יהודיים דתיים , כגון קידוש והבדלה , ארבע כוסות ליל הסדר , שתייה בסעודות פורים , 1 ראו למשל הר צבי , ח"א , או"ח , סימן קח . 2 ראו להלן , ערך 'גפן היין . ' 3 על ברכת 'מעין שלוש' ועל מקורותיה ראו דיון במבוא . 4 על דיני הקדימה בברכות ראו שו"ע , או"ח , סימן ריא , סעיפים א-ה . בטור , או"ח , סימן ריא הובאה דעתו של רבנו פרץ שברכתו של יין קודמת לתמרים באשר הוא סועד ומשמח . אולם , רבי יוסף קארו בבית יוסף , או"ח , סימן ריא , סבור שתמרים קודמים . 5 סיכום הדעות השונות בדיני קדימה בברכות ראו בית יוסף , שם . 6 בן יוסף , ספר , עמ' . 12 7 על הגפן במקרא ובספרות חז"ל ראו לעף , פלורה , ח"א , עמ' ; 189-49 פליקס , עצי פרי , עמ' 'צ ; 82-67 יזיק , אוצר , עמ' . 662...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל