פול הגינה ( Vicia faba )

ערבית : , , , בקילי שימושים קולינריים : אכילת פולים לחים חיים , פולים מבושלים , קלויים או טמונים בתנור , תערובת פולים ואגוזים שחוקים כמאכל לזקנים . שמות מאכלים : מקפה , קילא קאמיז , קילא מגמר , קילא מבכ'וך , קילא מכ'פג , אלפול אלמדמס חוקרי הבוטניקה המקראית והתלמודית תמימי דעים כי הפול הנזכר לפול הגינה . בתקופת חז"ל שימש הפול מזון עממי והכינו ממנו ' מקפה , ' היינו תבשיל חצי מוצק שנחשב למאכל עניים . אכלוהו כשהוא שלם ולרוב כשהוא חצוי לשניים ' ) גריס . ( ' המונח פול בספרות ימי הביניים מתייחס כשם כללי לקטניות וגם לצמח מהסוג . Vicia חכמי המזרח מזכירים אותו בכינויו הערבי ' בקילי' או ' באקלא . ' הפול היה קטנית נפוצה בארצות שונות במזרח , כמו בארץ ישראל , במצרים ובעירק . בעל ' הלכות גדולות' כותב שברכת ' בקילי' מבושל או קלוי ' האדמה . ' רבי אברהם בן הרמבם" ) המאה ה ( 12 מוסר כי בתקופתו לא היה מקובל להכין לחם פולים . לעומת זאת , מקובל היה לשלוק אותם , והם נמכרו בשווקים בדוכני אוכל , דבר שעורר שאלות לגבי בישולי נוכרים . הפול הוא קטנית מזינה ועשירה בחלבונים . עד לימינו אנו הוא מהווה גידול יסוד בדיא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל