עדשה תרבותית ( Lens culinaris = L. esculenta )

גאונים : טלופחי ; ערבית : שימושים קולינריים : תבשילים , תערובות עם אורז או עם בורגול , אשישות עדשה תרבותית היא גידול חקלאי ותיק , ושרידים שלה נמצאו באתרים ארכאולוגיים החל מהתקופה הניאוליתית ואילך . העדשים נזכרו במקרא ( בראשית כה : לד ) ובספרות חז"ל . במשנה ובתלמוד נזכרו מאכלים שונים שהוכנו מעדשים , כדוגמת ' אשישות . ' לפי הירושלמי , אשישות הן עדשים קלויות , טחונות , מגובלות בדבש ( כנראה דבש ענבים , דבס ) ומטוגנות . יש המזהים את ה'עססיות' שבבבלי , שבת יח ע"ב כעדשים טחונות , אך הגאונים סבורים שהכוונה , כנראה , לגידול קטניות אחר שאין הם מציינים את שמו . טוביה הכהן ציין את שמות העדשה : " לינטיש - מירגאמיק ( בתורכית . ( בלה ] ק" בלשון הקודש : [ עדשים . " בעל ' הלכות גדולות' קובע שברכת ' טלפחי' = ) עדשים , ( כמו שאר קטניות , תלויה באופן אכילתה : כשהן חיות – ' האדמה , ' יבשות – ' שהכל' ומבושלות או קלויות – ' האדמה . ' העדשים שימשו במזרח תוספת לתבשילי אורז או בורגול , אך לא בירכו עליהן מפני היותן משניות במאכלים אלו . 114 בן איש חי , פרשת ניצבים , סעיף ד , עמ' רעו . 115 זהרי והופף , עמ' . 94-88...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל