לוביה תרבותית ( Vigna unguiculata )

ספרות חז"ל : פול המצרי ; ערבית : , , לוביא , פאצולי ; יהודית תימנית : דגרה הלוביה אינה נזכרת בספרות חז"ל . חכמים בימי הביניים זיהו גידולים שונים שנזכרו במשנה , עם הלוביה , למשל , ה'שעועית' ( כלאים פ"א , ( א"מ ' פול הלבן' או ' פול המצרי' ( כלאים פ"א . ( ב"מ בספרות ימי הביניים והעת החדשה נזכרה קטנית בשם 'מאש , ' וייתכן שהיא אחת ממיני הלוביה . בתלמוד הבבלי נמנתה ה'רוביא' בין המאכלים הנאכלים בראש השנה כסימן לברכה . חכמי ההלכה ופרשני התלמוד הציעו לזהות את הרוביא עם גידולים שונים . בספרות הגאונים הובא הזיהוי : רוביא לוביה פול המצרי . רש ) י" צפון צרפת , המאה ה ( 11 זיהה את הרוביא עם התלתן , כלומר הגרגרנית היוונית , ( Trigonella foenum-graecum ) צמח חד שנתי ממשפחת הפרפרניים המכונה חלבה , שמגרגיריו מכינים במטבח התימני מטבל רוטב ירוק . על פי זיהוי זה נוהגים יוצאי תימן לברך בראש שנה על חלבה . זיהוי מוזר למדי ציין רבי יוסף דוד משאלוניקי הסבור שרוביא הוא " מין עשב אדום , " זיהוי המבוסס כנראה על דברי מרן בהלכות נידה בעניין אישה שהשתמשה במי 95 על תולדות הפלאפל ראו רביב , פלאפל . 96 יביע אומר , -ז"ח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל