מגדנות וממתקי קטניות

שימושים קולינריים : תערובת קטניות שחוקות עם פרות אגוזיים ( בתימנית : מדקוק ;( קטניות שחוקות עם סוכר ; פרות ממולאים בקטניות בארצות אסיה ובתימן שימשו קטניות להכנת ממתקים באופני ייצור שונים , כגון לאחר קלייה , שחיקה והמתקה בסוכר . רוב המקורות עוסקים בממתקים פשוטים מתוצרת ביתית . על ברכתו של ממתק במרקם אבקתי המותקן מקטניות שחוקות בתוספת סוכר , כותב רבי יהודה עייאש מחכמי אלג'יר במאה ה : 18 " בענין אפונים קלויים וכתושים ומעורבים עם אסוקר = ] סוכר ] מברך ' שהכל , ' מפני דנשתנה צורת האפונים ונשתנית ברכתם . " באופן דומה קובע רבי יוסף חיים מבגדד : ( 1909-1834 ) " אפונים , שקורין בערבי חמץ = ] חמצה [ Cicer כשהם קלויים - מברך עליהם בורא פרי האדמה [ ... ] ואם כתשם עד שנעשו כמו קמח - מברך 'שהכל' וכל שכן עם ערב עמהם סכר . " יש שהקטניות שימשו מילוי למיני מתיקה שהוגשו אל השולחן במאורעות משמחים . רבי חיים פלאג ) י' איזמיר , ( 1869-1788 דן בברכתו של ממתק המעורב ממוצרים צמחיים שברכתם ' העץ' ו'האדמה' יחד , היינו זרעוני שומשום מתובלים בדבש או אפונים קלויים המונחים בתוך תאנים שמגישים בשמחת ברית המילה . הרב ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל