תרמילי קטניות

יש מהאחרונים שהתלבטו מהי ברכתם של תרמילי קטניות . בשל עונתן הקצרה של הקטניות הטריות הפרידו בין התרמילים לגרגירים , ייבשום ואחסנו אותם לשימוש במהלך השנה . הרצון לנצל את התרמילים הנותרים לאכילה העלה את השאלה מהי ברכתם . רבי דוד הלוי סג ) ל" פולין , ( 1667-1586 בחיבורו ' טורי זהב' קובע : " ונראה לי דבשרביטין של קטניות שקורין ערבי"ז שוטי"ן יש חילוק . דאותן שהן נזרעים בגנות ] מ"ע על מנת ] לאוכלן חיים בשרביטהן יש לברך בפה"א , אפילו על השרביטין דע ] מ" דעל מנת ] כן נזרעו . אבל אותם שזורעים בשדות להניח עד שיתקשו ויבשלו אותם אין לברך 56 יש שנהגו לאכול בייגל שהוא עגול . על כך מוסר מחבר ' ערוך השולחן , ' או"ח , סימן תקנב , סעיף ה : " וכן נוהגים לאכול פת מעגולים שקורין ביג"ל שבזה מברים אצלינו לאבלים מפני עיגולן לרמז שהאבלות והמיתה הוא גלגל החוזר בעולם . " 57 ראו שכל טוב ( בובר , ( בראשית , פרק כה : " אמרו רבותינו מפני מה מנחמים בביצים , שכשם שאין פה לביצה שהיא עגולה , כך אסור בבית האבל להרבות דברים . " 58 שו"ע , או"ח , סימן תקנב , סעיף ה . 59 משנה ברורה , או"ח , שם , סעיף יג המציין שבפולין נהגו לא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל