מאכלי קטניות בעלי משמעות סימבולית (שמחה או אבילות)

חמין של שבת ( יידיש : ' טשולנט ; ' מרוקנית : ' סחנה ; ' עירקית : ' תיבית' או ' תנורי ( ' בעדות ישראל מקובל לאכול בשבת בבוקר או בצהריים מאכלים חמים הקרויים ' חמין . ' החמין הוטמן בתנור הביתי או הציבורי במהלך השבת , וטעמו השתבח בעקבות בישולו האטי . טעמו הערב לחכם של היהודים הפך אותו לאחד המאכלים החביבים והמאפיינים ביותר של השבת . מסתבר 25 לעף , פלורה , ח"ב , עמ' 512 מציין שבלשון תימן הכוונה ללוביה ( Vigna sinensis ) וכך מזהה הרב יצחק רצאבי , בארות יצחק , עמ' רנח . 26 הובא בבארות יצחק , עמ' רנח , על פי כ"י המצוי ברשותו . 27 = שומשום . ראו לעף , פלורה , ח"ג , עמ' ; 4 קאפח , הליכות , עמ' . 214 28 הכוונה לזרעי קרטם הצבעים ( חריע ) . ( Carthamus tinctorius ) ראו קאפח , שם המכנהו גם בשם ' טופח . ' מקורות וזיהויים נוספים ראו לעף , פלורה , ח"א , עמ' ; 404-394 פליקס , הצומח , עמ' . 73 29 הכוונה לעץ ה . Terminalia על שימושו כתרופה ראו רס"ג , סידור דף קיז והשוו רמב"ם , ביאור , עמ' . 41 וראו לעף , פלורה , ח"ב , עמ' . 124 30 בארות יצחק , עמ' רעו . רבי יחיא בשירי קובע שעל השאהאדאנג = ) זרעי קנבוס ) מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל