מאכלי קטניות בדיאטה של יהודי תימן

בחיבוריהם של חכמי תימן במאות האחרונות נזכרו קטניות רבות . מתיאורים אלו וממקורות היסטוריים מקבילים עולה כי בדיאטה של יהודי תימן מילאו הקטניות תפקיד קולינרי חשוב , ובאזורים גאוגרפיים אחדים אף הכינו מהן פת ( ראו להלן בתת פרק ' פת קטניות . ( ' בתרבות האכילה של בני תימן מקובל עד היום להגיש תקרובת המכונה ג'עלה ( תערובת של פרות וקטניות ) לפני כל סעודה חגיגית , ובמיוחד בשבתות ובימים טובים . 22 חיי אדם , כלל נא , הלכה י . השוו מגן אברהם , או"ח , סימן רח , ס"ק יג ; משנה ברורה , שם , ס"ק לח . 23 סקירה חשובה על הקטניות ושמותיהם ראו קאפח , הליכות עמ' . 214 24 על הברכות של אכילת 'ג'עלה' בזיקה לסעודות החגיגיות ראו בפרק הדיון . רבי יחיא בשירי , חכם ומעתיק ספרים וסידורי תפילה שחי בכפר אלרחבה שבתימן במאה ה , 17 מציג בהלכות ברכות המצורפות לסידור התפילה ( תכלאל ) שלו שתי רשימות של קטניות לצד ברכותיהן : " מי שאכל שאר קטניות , כגון הדר"ה והדוחן והדג ר" והעדשים ושאר כל הגרעינים בין אפוי ובן מבושל בין קלוי הברכה מקודם ' שהכל' ואח ' כ" בורא נפשות . ' וברשימתו האחרת : " והברכה הנאמרת על כל מיני הקטניות כגון הד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל