מאכלי קטניות במטבחם של יהודי אירופה

קטניות תפסו מקום נכבד בדיאטה של יהודי אירופה , ומלמדים על כך האזכורים הרבים של מגוון מאכלי קטניות שהיו מקובלים במטבח היהודי פולני או היהודי רוסי ( ראו להלן . ( תבשילי קטניות נאכלו בשגרת יום יום וגם במסגרת חגיגית בשבתות ובמועדים ( ראו להלן . ( מאכלי קטניות הוכנו מקטניות שלמות , חצויות או מקמח קטניות . יש שבמהלך הבישול נתמעכו הקטניות . במקרה זה ציין הרמ"א , מחכמי פולין החשובים במאה ה , 16 כי כאשר הגרגירים מעוכים , אין לברך ' האדמה , ' משום השינוי בצורתם . רבי אברהם בן רבי שבתי הלוי הורוביץ ( פולין , ( 1615-1540 מציג עדות מיוחדת במינה למגוון מאכלי קטניות של יהודי פולין בתפר של המאות ה 16 וה : 17 קטניות ופולין שאכלן כשהם לחין דהיינו מה שקורין ערבע"יז שוטי"ן בן חי ובין מעושן ל"ר ] רצונו לומר ] שרופין קצת בעשן וקורין אותו גיברענטי ערבע"ז שוטי"ן ומצויין הם במדינות פיהם = ] פולין . [ או אותן קטניות שמבשלין במים בין שאוכל אותן בתוך המרק שקורין אותו 14 טיעון זה העלה בפניי פרופ' פליקס ז"ל , בע"פ . 15 לדעת לעף , פלורה , ח"ב , עמ' 468 הכוונה ל . Phaseolus mungo 16 הלכות גדולות , עמ' . 99 על זיה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל