דגנים שאינם מחמשת מיני דגן

רבות אף באירופה , והוא נזכר כאחד הגידולים הנסחרים באזורים שונים בעולם . דוגמה יוצאת דופן , המלמדת על ערכו הדיאטטי של האורז במטבח של אזורנו , היא עדותו של טוביה סלומון מתקופת ייסוד פתח תקווה . ( 1880-1878 ) סלומון מספר כי אנשי פתח תקווה שלחו לבני שבט אבו קישק , שחנו סמוך להם , " עשרה שקי אורז , שני שקי קפה ושלשה שקי סוכר" כדי לסייע ללוחמים מבני השבט במלחמה שערכו נגד בני אמיר אל חרתי , שבט ערבי שכן . זיהוי האורז אחת מן הבעיות המרכזיות בסוגיה של ברכת האורז היא שאלת זיהויו בקרב חלק מהפוסקים . אין ספק שהאורז שבספרות חז"ל הוא . Oryza sativa פליקס הוכיח שלפי המקורות המתארים אותו כגידול שלחין קיצי , הגדל בערוגות מוצפות מים והמצריך טיפול מיוחד ' ) מירוס , ' היינו בחישת הקרקע הבוצית , ( הכוונה לאורז של ימינו . בבבל היה האורז גידול נפוץ וידוע יותר מחמשת מיני דגן , ולכן יש שהציעו להפריש ממנו חלה ' כדי שלא תשתכח תורת חלה' ( בבלי , בכורות כז . ( א"ע בידם של הראשונים בארצות המזרח ובאגן הים התיכון הייתה מסורת ברורה לאורז משום היותו גידול מאכל שכיח ומרכזי בתזונה המקומית . זיהויו המקובל היה ' ריזו' או '...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל