הכנת•לחם•במאפיה•ציבורית•באירופה•בימי•הביניים.•מתוך: ‭,Tacuina sanitatis‬ המאה ה־14