אפיית•מצות•אצל•יהודי•אירופה,•המאה•ה־18 תחריט•מתוך: ‭Nurnberg 1724 J. G. Puschner, The book Juedisches Ceremoniel‬