ב. גרגירים שאינם שלמים

גריסים וריפות ערבית : בורגול יידיש : גרויפין , פערי"ל גרויפין ] גריסי פנינה , ] מנא גרויפין , גרויפין גערשטני ] גריסי שעורה , ] האבערנע גרויפין ] גריסי שיבולת שועל , ] גריקע גרויפין ] גריסי פגו פירון , ] גאגעלך ] שעורים כתושים [ שימושים קולינריים : מרקים , נזידים , דייסות , חמין לשבת מאכלי ריפות ( דייסות ) נזכרו במקרא . בימי חז"ל הכינו מגרגירי חיטה גרוסים סוגים שונים של 109 על טעם המנהג לאכול חיטים מבושלות בשבת שירה ראו ליקוטי מהרי"ח , ח"ג , עמ' קטו על מנהג זה ועל טעם המנהג לזרוק חיטים לפני עופות בשבת שירה ראו שפרלינג , טעמי , עמ' תקלא . 110 בית חדש , או"ח , סימן רח , ' ה"ד ומ , 'ש" עמ' שכד . 111 פני יצחק , או"ח , ח"א , אות ד , סעיף נה , ד ע"א . 112 מסע בבל , עמ' רכו . 113 עראף , אל פת , עמ' . 181 114 בנית , המטבח , עמ' . 283 115 בשפתם של יהודי תימן היו מקובלים שמות מיוחדים לכל אחד מקליות דגן . כך , למשל , קלי שעורים כונה ' טרוש' וקלי שיפון 'סאפה . ' ראו קאפח , הליכות , עמ' . 215 116 ראו משלי כז : כב : " אם תכתוש את האויל במכתש בתוך הריפות בעלי לא תסור מעליו אולתו . " וראו בפירוש רש"י ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל