2. ברכותיהם של מיני הדגן ומוצריהם

בספרות הרבנית נזכרו עשרות רבות של מאכלי דגן , עדות למקומם התזונתי המרכזי . מאכלי דגן כוללים מוצרי קדם לחם , היינו גרגירי תבואה שלמים שהותקנו למאכל באופנים שונים , גרגירים שנגרסו או נטחנו וכן סוגי מאפה ולחמים . כפי שנראה להלן , ברכותיהם של מוצרי קמח נידונו על פי דפוסי הכנתם , כגון אפייה , בישול , לישה במים , במיצי פרות וכדומה . להלן נסקור מוצרים אלו . 96 כסלו , שיבולת , עמ' ; 170-155 כסלו , עוד , עמ' . 185-179 האחרון התבסס בין היתר על הממצא הבוטנו ארכאולוגי , היינו גילוי מצבור של גרגירי שיבולת שועל ביוגוסלביה . על השגותיו של פליקס לזיהויו של כסלו ראו פליקס , לשאלת , עמ' . 178-171 97 דלמן , עבודה , ח"ב , עמ' . 258-256 98 עמר , גידולי , עמ' , 276 הערה 5 הציע לפרש את דברי רבנו נתן אב הישיבה כך : שדבריו " זה מחודד משני צדדים" אכן מתייחסים לשיבולת השועל בעוד שאצל האחרונה יש שני מלענים , אצל השעורה אלה יוצאים מכל צדדי התפרחת . אולם לפי פירוש זה , לא נהיר מדוע הודגש אצל השעורה "וזה מארבע צדדין . " 99 פליקס , כלאי , עמ' . 25-24  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל