קציר•של•תבואה•באירופה•בימי•הביניים: מתוך: ‭,Tacuina sanitatis‬ המאה ה־14