צלף‭:)Capparis spinosa(•‬ עלים, כפתורי פרחים ‭')‬קפריסין‭('‬ ופרות ‭')‬אביונות‭Schweiz, 1885 Flora von Deutschland •sterreich und der From: Otto Wilhelm Thome (1840-1925), ('‬