מקורות יסוד של תקופת המחקר

במהלך המחקר נחשפו לפניי מקורות ספרותיים מגוונים העוסקים ב'ברכות הנהנין' המשקפים את פוריותם של חכמי ההלכה . כפי שאראה להלן , לכל אחד מסוגי הספרות אופי ומטרות שונים . מיון הספרים שיוצג להלן מלאכותי משום שחלק מן המקורות מתאימים להיכלל בסוג ספרותי אחד או י"ר 70 קארו סמך את פירוש ה'בית יוסף' וסיכומו ב'שולחן ערוך' לחיבור ' ארבעת הטורים' שחיבר ר' יעקב בן הרא"ש , ומכאן הזהות בין החלוקה לסימנים . בספרים רבים שלאחריו אומץ סידור ההלכות זה . על השווה והשונה באופן סידור ההלכות בספרי ההלכה ' ) משנה תורה , ' ' טור , ' ' שולחן ערוך ( ' ראו אלון , המשפט , ח"ג , . 1115-1089 71 ראו מגן אברהם , או"ח , סימן , תעה , ס"ק י . 72 כאן ההזדמנות להודות לאנשי פרויקט השו"ת של אוניברסיטת בר אילן על תרומתם הנכבדה לחקר ההלכה וספרות השו . ת" יותר . למעשה , המיון הספרותי , שמוצג כאן , חופף במידה רבה לזה המקובל במחקר הביבליוגרפי של הספרות היהודית . א . שאלות ותשובות מתקופת הגאונים ועד לימינו מצויה ספרות ענפה של תשובות לשאלות בנושאים הלכתיים מגוונים . באמצעות חליפת אגרות בין מרכזי התורה בפזורה היהודית נתבררו הלכות ודינים ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל