התחום הגאוגרפי של המחקר

מחקר זה עוסק , בין היתר , בהבדלי הלכות וגישות של רבנים שחיו במרכזים היהודיים שהצגנו לעיל . באופן כוללני למדי נעשה שימוש בחלוקה של מזרח מול מערב . בהקשר זה ניתן להגדיר מזרח ומערב בשני אופנים : האחד הגדרה פיטוגאוגרפית - חלוקה של אזורים גאוגרפיים על פי אופי הצומח שלהם . השני הגדרה גאוגרפית - חלוקה לפי יבשות , לפיה , המזרח כולל את ארצות אסיה ( בעיקר אגן הים התיכון המזרחי ) והמערב את ארצות אירופה . הואיל ומחקר זה אינו בוטני טהור , ומטרתו לבחון את הגידולים על פי נקודת מבטם של חכמים , ניתנה בו עדיפות להגדרה השנייה , המבטאת את חלוקת החכמים לארצותיהם . במחקר זה אין ביטוי לדברי חכמים ביבשות אמריקה ואוסטרליה מפני שלא התפתחו בהן ( למעט אולי בימינו ) קהילות יהודיות עם מרכזי תורה בעלי יצירה רוחנית משמעותית . יש להדגיש שגבולות המדינות , המוכרים בימינו , אינם תמיד הגבולות שהיו בתקופה הנידונה . פעמים שמלחמות והסכמים מדיניים שינו את גבולות המדינות , לכן מקום מגורי החכם צוין לפי השם המקובל היום . במהלך המחקר נעשה שימוש בכמה כינויים המציינים את החטיבות הגאוגרפיות הנידונות : מזרח ומערב , ארצות חמות לעומת א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל