מאורעות בהיסטוריה העולמית שהשפיעו על מגוון המזונות ועל התזונה

במרוצת התקופות ההיסטוריות הקדומות היה תהליך התפשטותם של גידולים חקלאיים לאזורים מרוחקים אטי למדי . הגידולים הועברו ממקום למקום בעיקר על ידי צבאות כובשים , נוסעים וטיילים או באמצעות אנשים שהעתיקו את מקום מגוריהם לאזורים אחרים והיו מעוניינים לשמר רכיבים מהדיאטה שהכירו וחיבבו . אחד המאורעות הבולטים ביותר של אימוץ ( אינטרודוקציה , ( Introduction 38 הלכה למעשה מקובלות היום שתי שיטות עיקריות לשיעורים : הראשונה לפי ה'חזון איש : ' שיעור ' ביצה 100 = ' גרם , ' זית 30 = ' גרם ו'רביעית 150 = ' סמ ) ק" וייספיש , שם , עמ' קלח ;( השנייה לפי ר' חיים נאה : ' ביצה 57 . 6 = ' גרם , ' זית 17 . 3 = ' גרם ו'רביעית 86 = ' סמ ) ק" שם , עמ' קמח . ( על מחלוקתם של החזון איש ור' חיים נאה בנושא השיעורים ראו בהרחבה : בראון , החזון איש , עמ' . 440-424 39 על המחלוקת בעניין שיעור פול הלבן ראו להלן ערך ענבים . 40 ייתכן שאף ' ברכת האילנות' קשורה להנאה מהפריחה . ברכה זו סודרה ב'שולחן ערוך' בסימן בפני עצמו ( או"ח , סימן רכו ) בין הברכות הקשורות לראייה . למרות הספק אם האחרונה נכללת בין ' ברכות הנהנין' או בין ' ברכות המצוו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל