הרקע ההיסטורי של המחקר

מחקר זה מתפרס על תקופה של כחמש מאות שנים - מגירוש ספרד בשנת 1492 ועד לזמננו . תקופת זמן זו נקראת בהיסטוריה העולמית ' העת החדשה' ובטרמינולוגיה היהודית דתית ' תקופת האחרונים 'ה . ' אחרונים' הם החכמים מרבי יוסף קארו , מחבר ה'שולחן ערוך , ' ועד לחכמי ימינו . המונח ' אחרונים' ניתן ביחס לחכמי ימי הביניים שקדמו להם המכונים ' ראשונים . ' למונחים ' ראשונים' ו'אחרונים' יש גם משמעות הלכתית - סמכותם ההלכתית הפחותה יותר של החכמים האחרונים לעומת הראשונים . להלן תיאור קצר של המאורעות העיקריים בהיסטוריה העולמית ובתולדות עם ישראל , שהשפיעו על עולם הגידולים החקלאיים והמזון במהלך התקופה הנידונה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל