'ברכות אחרונות'

' ברכות אחרונות' הן ברכות שנאמרות לאחר האכילה . המשנה בברכות פ"ו מ"א מזכירה שתי נוסחאות של ברכות אחרונות : 'שלוש ברכות' = ) ברכת המזון ) וברכת 'מעין שלוש . ' התנאים נחלקו בשאלה מהם מוצרי המזון מלבד הלחם , שהוכן מחמשת מיני דגן , שברכתם האחרונה היא ברכת המזון . רבן גמליאל סבר שיש לברך ברכת המזון אף על פרות של שבעת המינים . חכמים לעומתו קבעו שברכת האחרונים היא ' מעין שלוש , ' ואילו רבי עקיבא טען שיש לברך ברכת המזון על כל מאכל שקובעים עליו סעודה . נראה שהמחלוקת הזאת נובעת מפרשנות שונה לפסוקי המקרא , שמשמעותם עמומה למדי . רבן גמליאל סבור כי חובת הברכה ( דברים ח : י ) הוזכרה לאחר מנייתם של שבעת המינים ( דברים ח : ח , ( מכאן שעל כולם ללא יוצא מהכלל יש לברך ברכת המזון . לפי חכמים , הוזכרה המילה ' לחם' ( ארץ , אשר לא במסכנת תאכל בה לחם . שם , פסוק ט ) סמוך ממש לחובת הברכה , מכאן שחובת הברכה מתייחסת ללחם בלבד . לעומת זאת רבי עקיבא סבור שהפסוק המציין את חובת הברכה , נכתב בצורה כללית וללא קשר לגידוליה החקלאיים . זאת ועוד , חובת הברכה נזכרת לאחר פסוק חוצץ המזכיר את אופייה הכללי של הארץ ( ארץ אשר אב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל