פתח דבר

' ברכות הנהנין' על גידולים חקלאיים ומוצריהם תופסים מקום מרכזי בספרות היהודית לאורך כל התקופות ההיסטוריות . מחקר זה עוסק לראשונה בצורה מקיפה ושיטתית בברכות על רכיבי מזון מהצומח במשנתם של חכמי ישראל , מגירוש ספרד וגילוי העולם החדש ועד לזמננו . במהלך המחקר נבחנו התמורות , שחלו בתחום ההלכה והמזון בחמש מאות השנים האחרונות , לאור ההתפתחויות ההיסטוריות והטכנולוגיות של סוף ימי הביניים והזמן החדש . המחקר התמקד במאורעות היסטוריים מכריעים בתולדות העולם הכללי והעולם היהודי , כגון גילוי אמריקה וחדירתם של גידולי תרבות אל המטבח היהודי ; התמורות שחלו בתחום החקלאות ; ובמידת מה , ההשלכות של התפשטות תורת הקבלה . בחינת הנושא מבוססת בעיקרה על מקורות ההלכה והמנהג וכן על מקורות חיצוניים המשלימים את תמונת הצומח ושימושיו . יסודו של ספר זה בעבודת דוקטור שכתבתי במסגרת המחלקה ללימודי ארץ ישראל ולארכיאולוגיה ע"ש מרטין זוס באוניברסיטת בר אילן בשנים תשנ-ה"תשנ"ט . מדריכיי ומלוויי היו פרופ' יהודה פליקס ז"ל מהמחלקה לבוטניקה וללימודי ארץ ישראל וד"ר מאיר רפלד מן המחלקה לתלמוד . כאן ההזדמנות להוקיר שוב את מסירותם לעיצובו ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל