אדוניס. מצר על שהערבים אינם מתאמצים למצוא פתרון למצוקותיהם