האינתיפאדה השנייה. אחד מלקחי הכישלון היה הקמת יחידת מחקר משמעותית בשב"כ לנושא הפלשתיני