יאסר ערפאת. "הכין את התנט'ים ככלי המרכזי לנתיב המשברי"