(המל‭- ן"‬ המרכז לחקר המודיעין באמ"ן; מד‭- ה"‬ הענף למדעי ההתנהגות, בעיקר ייעוץ ארגוני)