עם הפנים קדימה

1 התהליך של התאמת אמ"ן לשינוים בטבע המלחמה תבע חשיבה אסטרטגית ושינוי ארגוני ניכרים . אלה כבר החלו לתת את פירותיהם וימשיכו במגמה זו עם פיתוח השלב השני , "מעשה אמ " 1 . 2 ן" ד"ר דני אשר | תא ) ל" מיל ( ' בנובמבר 2010 התמנה אביב כוכבי לתפקיד ראש אמ"ן . האלוף החדש , שהתכונן ולמד במשך זמן רב יחסית את התפקיד , חש צורך להתמודד עם אתגרי המציאות המשתנה ולהתאים את הארגון שעליו הופקד לטבע העימותים המשתנה . המלחמה לובשת לאחרונה צורה מחודשת , ולצד האיומים החדשים צצות ועולות הזדמנויות רבות שיש לתת להן מענה . במהלך תפקידו פעל האלוף כוכבי רבות להתאמת יכולות אמ"ן וחמ"ן לצורכי הפעלת הכוח ברמות האסטרטגית והאופרטיבית , כמו גם , ואולי בדגש מיוחד , לצורכי הדרג הטקטי המסתער .  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר