מודיעיון מבט לעומק המודיעין

בעריכת עמוס גלבוע | תא ) ל" מיל ( ' amos 39 @ 012 . net . il מדור "מודיעיון" נועד לשמש במה למחשבת המודיעין ולדיסציפלינה של עשיית המודיעין בהקשרי הביטחון הלאומי על מגוון הדעות הרווחות בארץ ולפעמים גם בעולם . העשרת מרכיבים אלה ב"במה לוויכוח" תתרום ותסייע לביטחון הלאומי .  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר