איור עתיק של לוחמי צי היורים “אש יוונית" על ספינת אויב (מתוך כתב היד ‭(Madrid Skylitzes‬