חומות קונסטנטינופול. הצי המוסלמי ניהל קרבות בים מול הצי הביזנטי החזק, ותקף את החומות הללו מן הים יותר מפעם אחת