חיים הרצוג. ההיענות של ישראל לבקשת ירדן יצרה בסיס חשוב ליחסי אמון ולשותפות סמויה בין המדינות