ג'יפ הוויליס בפעילות מבצעית בהר הצופים. הג'יפ תוקן, שוחזר, שופץ והוצב על התותח בגבעת התחמושת