הר הצופים. יחידת "מצוף" 247 החזירה את הפיקדון בשלמותו לידי האוניברסיטה העברית