למטה: בול הספינה שרה ‭,'א‬ הקרויה כנראה על שם שרה אהרנסון. הונפק ב ‭.17.4.2012 -‬ על הבול מופיע דיוקנו של ירמיהו הלפרן, שביוזמתו הוקמה המחלקה הימית של בית"ר ב ‭1935 - ב .1931 -‬ נרכשה בעזרת תרומת יהודי צרפתי ספינת מפרש ממונעת עם ארבעה תרנים, והלפרן התמנה לרב החובל שלה. השם "שרה" ניתן לה על שם אשת התורם. יש סבורים שהאות 'א' הוספה לשם כדי להנציח את שרה אהרנסון. כיתוב על השובל: תחיית הימאות העברית. זהו בול אחד מתוך שלושה בסדרה.