למעלה: בול שרה אהרנסון, הונפק ב ‭.19.2.1991 -‬ הדיוקנים על הבול (משמאל לימין‭:(‬ שרה אהרנסון, המשוררת לאה גולדברג, המשוררת רחל בלובשטיין. כיתוב על השובל: ניל‭- י"‬ נצח ישראל לא ישקר. על השובל מופיע בית משפחת אהרנסון בזיכרון יעקב, שהפך למוזיאון לתולדות ניל‭.י"‬