למטה מימין: בול נעמן בלקינד, הונפק באותו מועד ובאותה גיליונית זיכרון.