למעלה: בול אהרן אהרנסון, הונפק ב ‭,13.11.1979 -‬ כיתוב על השובל: תרל‭- ו"‬ תרע‭,1919-1876 ט"‬ זהו אחד מתוך שלושה בולים בסדרה אישים ‭.(ג)‬